مجله انتخاب

آزمون چلی
تاریخ : 1401/2/18

چلی یکی از معتبر ترین آزمون های بین المللی تعیین سطح دانش زبان ایتالیایی است که دانشگاه پروجا طراحی و مدیریت آن را بر عهده دارد.

whatsapp