مجله انتخاب

آزمون Torfl
تاریخ : 1401/3/1

Torfl آزمون بین المللی سنجش سطح زبان روسی است که تمامی سطوح آن مطابق سیستم جامع بین المللی است. این آزمون از سال 1992 توسط وزارت علوم و تحقیقات روسیه طراحی شده است و در دانشگاه های معتبر روسیه و برخی کشور های اروپایی برگزار می شود.

whatsapp