مجله انتخاب

آزمون TCF
تاریخ : 1401/2/7

آزمون TCF ( Test de Connaissance du Français) توانایی و مهارت های زبان فرانسوی را تعیین می کند. این آزمون برای مواردی مانند مهاجرت تحصیلی، اقامت و درخواست کار در فرانسه یا کبک استفاده می شود. سطح مهارت در این آزمون بر اساس چهارچوب مشترک اروپایی مرجع زبان ( CEFR) سنجیده می شود.

whatsapp