مجله انتخاب

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور ایرلند
تاریخ : 1400/4/31

از دانشگاه های اتریش 7 دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت می باشد که 3 مورد از آن ها زیر رتبه ی 500 QS جهانی است.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور اتریش
تاریخ : 1400/4/31

از دانشگاه های اتریش 9 دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت می باشد که 6 مورد از آن ها زیر رتبه ی 500 QS جهانی است.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آلمان
تاریخ : 1400/4/31

از دانشگاه های آلمان 43 دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت می باشد که 6 مورد از آن ها زیر رتبه ی 100 QS جهانی است.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور افریقای جنوبی
تاریخ : 1400/4/31

از دانشگاه های آفریقای جنوبی 8 دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت می باشد که 4 مورد از آن ها زیر رتبه ی 500 QS جهانی است.

فهرست دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت اعلام شد
تاریخ : 1400/4/31

لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی ‏Times، ‏QS‏ و ‏Shanghai‏ ‏جهت ورودیهای سال تحصیلی 2022-2021 در رشته های مرتبط با علوم پزشکی اعلام شد.

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت
تاریخ : 1400/4/19

یکی از مهمترین نگرانی هایی که داوطلبان تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و ... برای تحصیل در خارج از کشور دارند این است که دانشگاهی را که برای تحصیل انتخاب می نمایند مورد تایید وزارت بهداشت باشد تا چنانچه بعد از اتمام تحصیل قصد بازگشت و فعالیت در کشور را داشته باشند بتوانند مدرک خود را به تایید وزارت بهداشت برسانند و مشکلی بابت این قضیه نداشته باشند.

whatsapp