آزمون ورودی پزشکی و دندانپزشکی ایتالیا به زبان انگلیسی (IMAT)

آزمون Imat ( International Medical Admission Test ) آزمون تعیین سطح کشور ایتالیا برای ورود به رشته هایی است که به زبان انگلیسی تدریس می شوند. این آزمون شامل 60 سوال 5 گزینه ای می باشد و مدت زمان پاسخگویی به آن 100 دقیقه می باشد.

سر فصل های آزمون

 

نام درس

تعداد سوال

مدت زمان پاسخگویی

اطلاعات عمومی

10

20 دقیقه

هوش

10

زیست

15

40 دقیقه

شیمی

15

ریاضی و فیزیک

10

 

 

آزمون Tolc-I به زبان انگلیسی برای ورود به رشته های مهندسی

 

موضوع

تعداد سوال

زمان

سرفصل ها

ریاضی

20

50

انواع اعداد، توان و ریشه ها، لگاریتم، عبارات چند جمله ای، آمار،

معادلات و نامعادلات، هندسه، مشخصات اشکال هندسی، مثلثات

علوم

10

20

فیزیک: مفاهیم پایه، کمیت ها و اندازه گیری، قانون های نیوتن، مکانیک سیالات، نور و آینه ها و عدسی ها، ترمودینامیک

شیمی: ساختار مواد، الکترومغناطیس، استوکیومتری، شیمی آلی، محلول ها، اکسایش وکاهش

منطق

10

20

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

درک مطلب

10

20

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

مجموع

50

110

-

 

 

آزمون Tolc-E به زبان انگلیسی برای ورود به رشته های اقتصاد و آمار و علوم اجتماعی

 

موضوع

تعداد سوال

زمان ( دقیقه )

سر فصل ها

ریاضی

13

30

عملیات های ریاضی، عبارات چند جمله ای، عبارات جبری، معادلات و نامعادلات، ریشه و توان، لگاریتم، مختصات، گراف،

منطق

13

30

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

درک مطلب

10

30

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

مجموع

36

90

-

 

آزمون Tolc-F به زبان انگلیسی برای ورود به رشته های داروسازی و تکنولوژی های شیمیایی

 

موضوع

تعداد سوال

زمان ( دقیقه )

سر فصل ها

ریاضی

7

12

       انواع اعداد و مجموعه های عددی، عبارات جبری، معادله و نامعادله، مثلثات، توابع، هندسه مسطح و فضایی، آمار و احتمال

فیزیک

7

12

اندازه گیری و کمیت ها، دینامیک و سینماتیک، مکانیک سیالات، نیرو، ترمودینامیک و تئوری جنبش گازها ، الکتریسیته ساکن، جریان های الکتریکی و مغناطیس

شیمی

15

20

ساختار ماده، جدول تناوبی، مبانی عمومی شیمی، ترکیبات غیرآلی، شیمی آلی، واکنش های شیمیایی، اکسایش و کاهش، محلول ها، اسید و باز،

زیست شناسی

15

20

ساختار شیمیایی موجودات زنده، تنوع زیستی، زیست شناسی سلولی، چرخه و تولید مثل سلول، انرژی زیستی، آناتومی انسان، فیزیولوژی

منطق

6

8

-

 

آزمون ورودی دانشگاه پلی تکنیک تورین

تی آی ال ( Til-i )  آزمون ورودی اختصاصی دانشگاه پلی تکنیک تورین برای ورود به رشته های مهندسی است. شرکت در این آزمون و کسب نمره حدنصاب، شرط اولیه اخذ پذیرش در این دانشگاه است. این آزمون به دو زبان ایتالیایی و انگلیسی ارائه و به صورت آنلاین برگزار می شود.

محتوای آزمون و نمره دهی

آزمون دارای 42 سوال در 4  بخش مختلف است و زمان آن 90 دقیقه است. سوالات توسط یک سیستم کامپیوتری به صورت رندوم انتخاب می شود و سوالات هر متقاضی با دیگری متفاوت است ولی درجه سختی سوالات کاملا یکسان است. زمان و تعداد سوالات هر بخش به شرح زیر است:بخش

 تعداد سوالات

زمان

ریاضی

16

36

فیزیک

10

22

دانش فنی مقدماتی

6

12

هوش و درک مطلب

10

20

 

آزمون ورودی رشته معماری :

بخش

 تعداد سوالات

زمان ( دقیقه )

ریاضی و فیزیک

8

15

طراحی و نقاشی

6

10

تاریخ

12

20

منطق

6

10

اطلاعات عمومی

8

15