رشته جدید دانشگاه پادووا در مقطع کارشناسی که به نوعی میان رشته ای محسوب می شود در بر گیرنده ی مطالعات پیشرفته ای در باب زمین شناسی، آب و هوا، اتمسفر، هیدروسفر و بیوسفر است. آموزش ترکیبی این رشته که هم به صورت تئوری در محیط آکادمیک و هم به صورت عملی در فضای میدانی است، یکی از اصلی ترین مزایای ایت رشته است به طوری که فارغ التحصیلان با پیشینه ای قوی و به راحتی وارد بازار کار می شوند.

برخی از مسیر های شغلی متعددی که آینده این رشته را تضمین می کنند عبارتند از:

·        آنالیز و پژوهش در لابراتوآر های زمین شناسی

·        مدیریت و محافظت محیط زیست در سطح بین الملل

·        کارشناسی کنترل اثر تغییرات آب و هوایی در مناطق محافظت شده مانند پارک های ملی، ذخایر دریایی و ...

اخذ پذیرش این رشته منوط به قبولی در یک آزمون ورودی است که مفاد آن به شرح زیر است:

 

موضوع

سوال

زمان

سرفصل ها

ریاضی

20

50

انواع اعداد، توان و ریشه ها، لگاریتم، عبارات چند جمله ای، آمار،

معادلات و نامعادلات، هندسه، مشخصات اشکال هندسی، مثلثات

علوم

10

20

فیزیک: مفاهیم پایه، کمیت ها و اندازه گیری، قانون های نیوتن، مکانیک سیالات، نور و آینه ها و عدسی ها، ترمودینامیک

شیمی: ساختار مواد، الکترومغناطیس، استوکیومتری، شیمی آلی، محلول ها، اکسایش وکاهش

منطق

10

20

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

درک مطلب

10

20

سوالات این بخش برای سنجش مهارت های استدلالی متقاضی است و منبع خاصی ندارد

مجموع

50

110

-