فرصت های تحصیلی

پوزیشن کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی شیمی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Calgary کانادا کشور : سایر
مقطع : کارشناسی ارشد

📌 پوزیشن ارشد و دکتری مهندسی پزشکی و مهندسی شیمی 

📌 دانشگاه Calgary کانادا

📌 صفحه استاد:

https://profiles.ucalgary.ca/maryam-badv


whatsapp