آزمون های ورودی

آزمون های ورودی

رشته های مجموعه پزشکی در اکثر کشورهای دنیا همانند ایران جزو رشته های پرمخاطب محسوب می شوند. بنابراین ورود به این رشته ها رقابتی بوده و نیازمند شرکت در آزمون ورودی است. البته سطح سوالات و میزان رقابت در این آزمون ها به نسبت کشور ما بسیار پایین تر بوده و شناخت صحیح مباحث هر آزمون، تعداد سوالات، زمان پاسخگویی و نیز منابع لازم برای مطالعه مباحث هر آزمون، کمک شایانی در شانس قبولی داوطلب خواهد داشت. لذا در این بخش اطلاعاتی جامع در مورد آزمون ورودی هر کشور ارائه شده است .

  • آزمون IMAT

آزمون IMAT

آزمون IMAT

 آزمون Imat ( International Medical Admission Test ) آزمون تایین سطح کشور ایتالیا برای ورود به رشته هایی استت که به زبان انگلیسی تدریس می شوند. این آزمون 60 سوال 5 گزینه ای و  100 دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. پاسخ های درست 1.5 نمره مثبت و پاسخ های نادرست 0.4 نمره منفی دارد. مجموع نمرات آزمون به 90 می رسد که حداقل نمره برای ورود به دانشگاه ها 50-30 است. این تست سالی یک مرتبه در ماه شهریور برگزار می شود و نتیجه آن فقط برای همان سال اعتبار دارد.

 

دسته بندی تعداد سوالات به شرح زیر است:

·        10 سوال هوش

·        12 سوال اطلاعات عمومی

·        18 سوال زیست شناسی

·        12 سوال شیمی

·        8 سوال ریاضی و فیزیک

 

سرفصل دقیق سوالات و منابع پیشنهادی

·        بخش اطلاعات عمومی و هوش

  این سوالات میزان مهارت تفکر و اطلاعات عمومی متقاضی را برای تحصیل در سطوح بالا بررسی می کند.

سوالات بخش اطلاعات عمومی" موضوعات فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی را در بر می گیرد.

این سوالات بر "اساس دروس مدرسه ای نیست و دانش و علاقه متقاضیان به اطلاعات به روز بین المللی را هدف قرار می دهد.

ü     مسائل و گفتمان های تحصیلی یا اجتماعی در عصر حاضر

ü     تاریخ قرن بیستم و جهان امروز

ü     راهنما ملی قوانین شهروندی و موسسات

           در سوالات بخش "تفکر نقادانه و قدرت حل مسائل" اطلاعات و جزئیات زیادی ارائه می شود و توانایی

         متقاضیان در انتخاب اطلاعات مفید بررسی می شود که در ادامه با استفاده از آن باید به روند حل مسئله برسند.

         مهارت های لازم برای حل سوالات این بخش:

ü     طرح فرضیه

ü     بررسی تاثیر شواهد ثانوی

ü     خلاصه سازی و نتیجه گیری

ü     ردیابی خطاهای استدلالی

         برای موفقیت در سوالات این بخش، مطالعه کتاب " مهارت های تفکر" توصیه می شود.

 

·        زیست شناسیسرفصل

جزئیات

بیوشیمی

. اهمیت برهم کنش ها        

. مولکول های آلی در بدن

. نقش آنزیم ها

سلول، اساس زندگی

. تئوری، اندازه و انواع سلول  

. ساختار و عملکرد اندامک ها

. چرخه و تقسیم سلولی     

 . میتوز، میوز و کروموزوم ها

انرژی زیستی

. انتشار انرژی                     

. فتوسنتز/گلیکولیز/ تنفس هوازی

تولیدمثل و وراثت

. تولیدمثل جنسی و غیرجنسی   

. ژن و دی ان ای

. بیماری های وراثتی    

. دی ان ای نوترکیب

.ژنتیک مندلی/ژنتیک کلاسیک/ ژنتیک مولکولی/ ژنتیک انسانی

وراثت و محیط

. جهش ها            

 . انتخاب طبیعی و مصنوعی

. پایه ژنتیکی تکامل

 

آناتومی انسان و حیوانات

. بافت هاب بدن حیوانات

. آناتومی و عملکرد اندام های اصلی بدن انسان

. هوموستاز و پایداری بدن

 


  طراحی سوالات زیست شناسی آزمون با بخش های دیگر کمی متفاوت است. با وجود اینکه سوالات فیزیک، ریاضی و شیمی معمولا نسبت به سال های قبل تفاوت چندانی ندارد، ولی پاسخ به سوالات زیست شناسی مستلزم اطلاعات جزئی و گسترده تری است؛ بنابراین توصیه می شود برای کسب اطلاعات جامع و عمیق چندین کتاب مفهومی را در کنار یکدیگر مطالعه کنید. کتاب های پیشنهادی طبق نظر متقاضیان سال های پیشین:

ü     کتاب " زیست شناسی برای دیپلم متوسطه بین المللی ( IB) "

ü     کتاب "زیست شناسی پیرسون : روش جامع"

ü     کتاب "فیزیولوژی کوستانزو"

 

  کتاب های دوره و مرور مقطع متوسطه اطلاعات فشرده و کلی ارائه  می دهند که برای مراحل پایانی آمادگی آزمون پیشنهاد مناسبی است ولی منبع کافی برای آزمون نیست.

ü     کتاب های "بیولوژی سطح AS" و "بیولوژی سطح A2" از بهترین کتاب های مرور جامع پیشنهاد شده است.

v    A-Level گواهی سطح پیشرفته اطلاعات مقطع متوسطه است که به دانش آموزان اعطا می شود و برای ورود به دانشگاه الزامی است. این گواهی به 2 سطح تقسیم می شود : _ سطح  AS که 40% کلاس های این گواهی را تشکیل می دهد. _ سطح A2 که دوره AS را تکمیل می کند و به صورت عمقی تر وارد دروس می شود.

سرفصل

جزئیات

ساختار ماده

 

. حالت های ماده                  

 . سیستم همگن و ناهمگن

. عناصر و ترکیبات                     

 . قانون گازهای ایده آل

ساختار اتمی

 

. عدد اتمی و عدد جرمی           

 . ایزوتوپ ها

. ساختار الکترونی اتم ها

جدول تناوبی عناصر

 

. گروه ها و تناوب ها           

 . عناصر واسطه

. شعاع اتمی، یونیزاسیون و خواص فلزی   

  . خواص تناوبی                  

. رابطه بین ساختار الکترونی، جایگاه در جدول و خواص عنصر

پیوند شیمیایی

 

. پیوند های یونی، کووالانسی و فلزی   

. قطبیت در پیوند                     

 . انرژی پیوند

. پیوند های درون مولکولی            

  . الکترونگاتیوی

اصول شیمی غیرآلی

 

. نامگذاری و خواص ترکیبات غیرآلی

. اکسید ها، هیدروکسید ها، اسید ها و نمک ها

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

 

. وزن اتمی و مولکولی     

  . عدد آووگادرو

. مول و کاربردهای آن             

  . موازنه واکنش های ساده

. محاسبات ابتدایی استوکیومتری    

  . انواع واکنش های شیمیایی

محلول ها

 

. خواص انحلالی آب                 

 . انحلال پذیری

. روش های بیان غلظت محلول   

  . تعادل در یک محلول آبی

 

اکسایش و کاهش

. مفهوم اکسایش و کاهش    

 . عدد اکسایش

اسید و باز

 

. مفهوم اسید و باز         

 . اسیدیته

. مقیاس پی اچ                     

 . هیدرولیز یا آبکافت

اصول شیمی آلی

. پیوند بین اتم های کربن       

 . ایزومر ها/ هیدروکربن ها

. نامگذاری شیمیایی              

 . الکل ها/ اتر ها/ الدهید ها و...

 

کتاب های A-Level  با ارائه اطلاعات جامع درباره مباحث شیمی برای مرور پایانی دروس شیمی توصیه می شود.

ü   کتاب "شیمی پیشرفته CGP "

ü   کتاب " راهنمای شیمی برای دیپلم متوسطه بین المللی (IB) "

 

اگر درک مباحث درس شیمی برای شما دشوار است، حتما از منابع دقیق تر و جامع تری استفاده کنید.

ü    کتاب " شیمی پیشرفته پیرسون"

ü    کتاب " راهنمای مطالعه آکسفورد: شیمی (IB) "

 

·        فیزیک

 

سرفصل

جزئیات

اندازه گیری

. اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم  

 . کمیت های اصلی و مشتق

. ابعاد فیزیکی کمیت ها       

 . اطلاع از سیستم متری و CGS

. سیستم SI    

سینماتیک

. کمیت های سینماتیک    

 . انواع مختلف حرکت ها

. حرکت دایره ای           

 . حرکت نوسانی

دینامیک

. بردار و عملیات بردارها          

 . نیرو ها و لحظه اعمال آنها

. ترکیب برداری نیروها       

  . تعریف وزن و جرم

. شتاب گرانشی و قوانین گرانش   

 . چگالی

. قوانین حرکت                 

 . اصل بقای انرژی

مکانیک سیالات

. فشار و واحد های سنجش 

. اصل ارشمیدوس/ اصل پاسکال/  قانون استوینو

ترمودینامیک

. اندازه گیری گرما و دما

 . ظرفیت گرمایی / گرمای نهان

. روش های انتقال گرما  

 . قوانین اول و دوم ترمودینامیک

الکترودینامیک و الکترو استاتیک

. قانون کولن                      

  . ثابت دی الکتریک

. خازن های سری و موازی  

 . جریان / مقاومت

. ژنراتور ها                         

 . القای الکترومغناطیس

 

  برای دو درس ریاضی و فیزیک توصیه می شود کتاب های مفهومی و تئوری را رها کنید و با یادگیری مفاهیم اصلی به سراغ تمرین های مکرر بروید. بسیاری از متقاضیان با تصور دشواری سوالات این بخش و با توجه به تعداد کم سوالات به طور کلی آنها را رها می کنند و این یکی از بزرگ ترین اشتباهاتشان است؛ زیرا بر خلاف سوالات بخش های دیگر، چهارچوب کلی سوالات ریاضی و فیزیک در سال های گذشته تقریبا ثابت بوده است و شما با یادگیری این مباحث چندین نمره مثبت تضمینی خواهید داشت.

ü     کتاب " فیزیک سطح پیشرفته برای گواهی ارزیابی و صلاحیت"

ü     کتاب" فیزیک سطح پیشرفه : سال دوم "

 

  ·        ریاضیات

 

سرفصل

جزئیات

جبر و مجموعه های عددی

. اعداد طبیعی، صحیح، گویا، حقیقی    

  نسبت و درصد

. عملیات ها و خواص آنها        

. رادیکال و لگاریتم

. عبارت های جبری و چندجمله ای   

 . توان

. فاکتورگیری از عبارات چندجمله ای    

 . معادلات جبری

 

توابع

. مفاهیم پایه تابع و نمودار : دامنه، برد، ماکسیمم و مینیمم

  افزایش و کاهش

. توابع ابتدایی، جبری، مثلثاتی، لگاریتمی و توانی

. توابع مرکب و معکوس         

 . معادله و نامعادله

هندسه

. چندضلعی ها و خواص آنها             

  . دایره

. محاسبه طول، مساحت، حجم       

   . تشابه و همنهشتی

. اندازه گیری زاویه ها و روابط مثلثاتی

. سیستم رفرنس دکارت                 

. خطوط موازی و عمود

. فاصله نقطه از خط/ فاطله دو نقطه/ نیم فاصله

. معدلات دایره، مخروط، هذلولی و بیضی

. قضیه فیثاغورس و اقلیدوس

آمار

. توزیع فراوانی و نمودار های آن

. مفهوم اتفاقات تصادفی و احتمالی   

. فراوانی و احتمال

 

ü     کتاب " ریاضیات سطح پیشرفته آکسفورد/ کمبریج و آر اس آ"

ü     کتاب " ریاضیات سطح پیشرفته برای گواهی ارزیابی و صلاحیت"

 

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

 

  همه ساله ظرفیت پذیرش دانشگاه ها با توجه به تعداد شرکت کنندگان تغییر اندکی می کند ولی ظرفیت برای متقاضیان داخل اتحادیه اروپا، به نسبت متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا، همواره بیشتر است. معمولا بین 25 تا 40 درصد ظرفیت کل به متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا تعلق می گیرد. ظرفیت دانشگاه ها برای متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا در سال های اخیر به شر زیر بوده است:

 

دانشگاه

ظرفیت سال 2018

ظرفیت  سال 2019

ظرفیت سال 2020

ظرفیت سال 2021

Bari

8

9

9

9

Bologna

15

15

20

20

Milan

16

16

16

25

Bicocca

13

13

13

13

Vanvitelli

40

40

40

40

Federico 2

10

10

25

25

Pavia

40

35

40

40

La Sapienza

10

10

10

10

Tor Vergata

10

10

10

10

Torino

31

30

32

32

Messina

30

30

38

38

Padova

9

9

15

20

Siena

12

-

13

15

 

رده بندی این دانشگاه ها در سال 2020 به شرح زیر بوده است:

 

دانشگاه

رده بندی جهانی

QS/2020

رده بندی

در ایتالیا

Bari

389

31

Bologna

94

3

Milan

83

3

Bicocca

348

1

Federico 2

227

33

Pavia

301

2

La Sapienza

135

18

Tor Vergata

315

16

Torino

180

17

Messina

-

27

Padova

114

5

Siena

450-500

-

 

 

اطلاعات و مخارج زندگی در شهرها

 

علاوه  بر ظرفیت و نمره قبولی دانشگاه ها، تناسب شرایط زندگی در شهر انتخابی با دانشجو نیز اهمیت بالایی دارد.

ü     پاویا مناسب افرادی است که به دنبال شهری کوچک با محیط مطابق شرایط دانشجویی باشند.

ü     میلان ، قلب تپنده اقتصاد ایتالیا، مناسب افرادی است که زندگی در کلان شهر را می پسندند.

ü     رم، پایتخت ایتالیا و شلوغ ترین شهر این کشور، برای افرادی مناسب است که به معماری کهن و فضاهای تاریخی علاقه دارند.

ü     ناپولی در جنوب ایتالیا از شهرهای بزرگ با فضای فرهنگی است که مناسب افرادی است که با هوای گرم و شرجی نزدیک ساحل مشکلی نداشته باشند.

ü     سیه نا که در ارتفاعات توسکانی واقع شده است مختص متقاضیان رشته دندانپزشکی است.

 

 

اطلاعات کلی شهرهای ایتالیا

 

شهر

جمعیت

رنکینگ

توسعه انسانی

اجاره  اتاق

(ماهانه)

تغذیه سلف

(هر وعده)

حمل و نقل

(سالانه)

میانگین هزینه

(ماهانه)

Bari

320.000

243

220

3-6

70

450

Bologna

390.000

148

400

5.8

180

800

Milan

1.350.000

146

400

3.3

200-300

800

Bicocca

120.000

146

300

1.05

200

700

Federico 2

960.000

255

300

2-3

180

650

Pavia

70.000

146

260

3-7

15

700

La Sapienza

2.850.000

184

450

2.20-7.70

250

800

Tor Vergata

2.850.000

184

450

2.20-7.70

250

800

Torino

870.000

169

300

2.5-5.60

158-258

750

Messina

230.000

258

240

1.5-6

30

500

Siena

55.000

156

300

2.80-4.5

200-250

500

 

whatsapp