برگزاری آزمون TCF

برگزاری آزمون TCF
تاریخ : 1400/9/14

این آزمون برای متقاضیانی می باشد که قصد تشکیل پرونده تحصیلی در بخش کامپوس فرانس برای مقاطع تحصیلی سال دوم و سوم لیسانس، سال اول و دوم مستر را دارند.

بعد از ثبت نام، روز و ساعت دقیق آزمون از طریق دعوت نامه اطلاع رسانی خواهد شد.

روز و ساعت پرداخت هزینه و نهایی کردن ثبت نام از طریق ایمیل اطلاع رسانی می گردد.

whatsapp