تسهیلات جدید برای مشمولان نظام وظیفه خارج از کشور

تسهیلات جدید برای مشمولان نظام وظیفه خارج از کشور
تاریخ : 1400/10/13

وزیر امور خارجه: تسهیلات جدیدی برای مشمولان نظام وظیفه خارج از کشور اختصاص می‌یابد تا بدون نگرانی رفت و آمد کنند

حسین امیرعبداللهیان: 

▫️ایرانیان مقیم خارج بخش بزرگی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند، طبق آمار رسمی ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور هستند.

▫️همانطور که ایرانیان داخل کشور به استان‌های مختلف سفر می‌کنند، اتباع ایرانی هم هر زمان که اراده بکنند باید به راحتی به ایران سفر کنند و خارج شوند.

به زودی تسهیلات جدیدی برای مشمولان نظام وظیفه خارج از کشور اختصاص می‌یابد تا بدون نگرانی رفت و آمد کنند.

whatsapp