دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید را اعلام می نماید. از سال تحصیلی 2022-2021 زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت می باشد . معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می باشد .


 

دانشگاه

رتبه در QS  سال 2022

University of Toronto

26

McGill University

27

University of British Columbia

46

University de Montreal

111

University of Alberta

126

McMaster University

140

University of Waterloo

149

Western University

170

University of Ottawa

230

University of Calgary

235

Queen’s University at Kingston

240

Dalhousie University

272

Simon Fraser University

298

University of Victoria

334

Laval University

414

York University

494

University Guelph

581-590

University of Manitoba

601-650

Memorial University of Newfoundland

751-800

Universite de Sherbrooke

751-800

 

دانشگاه های زیر نیز مورد تایید وزارت بهداشت هستند ولی در سال های اخیر در سایت QS رتبه خاصی کسب نکرده اند:

University de Quebec a Montreal

University of Saskatechewan

whatsapp