راه‌اندازی شش رشتهٔ جدید به زبان انگلیسی توسط دانشگاه پادوا برای سال تحصیلی ۲۰۲۳/۲۴

whatsapp