فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : مهندسی پزشکی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Ghent بلژیک کشور : سایر
مقطع : دکتری

🎓 پوزیشن دکتری آمار، مهندسی پزشکی

🏛 دانشگاه Ghent بلژیک 🇧🇪

⏳مهلت: 15 آگوست 2022

🌐راه ارتباطی


پوزشین دکتری
رشته : اقتصاد و مالی
گرایش : علوم انسانی
نام دانشگاه : Bozen-Bolzano کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری اقتصاد و مالی

📌 دانشگاه Bozen-Bolzano ایتالیا

📌مهلت: 1 جولای 2022

📌راه ارتباطی:

https://t.co/4aF5ue0Cqq

پوزشین دکتری
رشته : فارماکولوژی
گرایش : پزشکی
نام دانشگاه : Kentucky کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن پست داک فارماکولوژی

📌 دانشگاه Kentucky آمریکا

📌راه ارتباطی:

https://www.linkedin.com/posts/notesbard_19-postdoctoral-fellowships-at-university-activity-6939617433611636738-iVoL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

پوزشین دکتری
رشته : تغذیه
گرایش : پزشکی
نام دانشگاه : British Columbia کشور : کانادا
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن پست داک تغذیه

📌 دانشگاه British Columbia کانادا

📌راه ارتباطی:

https://www.linkedin.com/posts/notesbard_19-postdoctoral-fellowships-at-university-activity-6940094571322241024-D2R8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

پوزیشن دکتری
رشته : مهندسی عمران و مکانیک
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : دانشگاه تویٔنته هلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترای مهندسی عمران و مکانیک

📌 دانشگاه تویٔنته هلند

📌مهلت: ۵ جون ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://utwentecareers.nl/en/vacancies/558/phd-candidate-position-scaling-friction-from-single-grain-to-aggregate-grain-fault-gouge-contacts/

پوزیشن دکتری
رشته : اقتصاد
گرایش : علوم انسانی
نام دانشگاه : دانشگاه SDU دانمارک کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌پوزیشن دکترای اقتصاد

📌دانشگاه SDU دانمارک

📌مهلت: ۹ جون ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1187325

whatsapp