فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : Mechanical
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Lund کشور : سوئد
مقطع : دکتری

پوزشین دکتری رشته Mechanical

راه ارتباطی :

/https://nviewscareer.com/job/solid-mechanics-experimental-granular-mechanics-phd-vacancy-in-lund-sweden

مهلت ثبت نام : 15 دسامبر 2021

پوزشین دکتری
رشته : Civil Engineering
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Lund کشور : سوئد
مقطع : دکتری

پوزیشن دکتری Civil Engineering

راه ارتباطی : 

/https://nviewscareer.com/job/solid-mechanics-experimental-granular-mechanics-phd-vacancy-in-lund-sweden

مهلت ثبت نام : 15 دسامبر 2021

whatsapp