فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : رباتیک و هوش‌مصنوعی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : lulea کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری رباتیک و هوش‌مصنوعی

📌 دانشگاه luleaسوئد

📌 راه ارتباطی:

/https://nviewscareer.com/job/3-phd-students-in-robotics-artificial-intelligence-lulea-university-sweden-dec-2021

📌مهلت : ۴ دسامبر ۲۰۲۱ 

پوزشین دکتری
رشته : نانو تکنولوژی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : uppsala کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری نانو تکنولوژی

📌 دانشگاه uppsala سوئد

📌 راه ارتباطی:

📨 alexandra.teleki@scilifelab.uu.se

/https://nviewscareer.com/job/phd-vacancy-in-pharmaceutical-nanotechnology-uppsala-sweden-2022

📌مهلت: ۹ دسامبر ۲۰۲۱ 

پوزشین دکتری
رشته : Mechanical
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Lund کشور : سوئد
مقطع : دکتری

پوزشین دکتری رشته Mechanical

راه ارتباطی :

/https://nviewscareer.com/job/solid-mechanics-experimental-granular-mechanics-phd-vacancy-in-lund-sweden

مهلت ثبت نام : 15 دسامبر 2021

پوزشین دکتری
رشته : Civil Engineering
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Lund کشور : سوئد
مقطع : دکتری

پوزیشن دکتری Civil Engineering

راه ارتباطی : 

/https://nviewscareer.com/job/solid-mechanics-experimental-granular-mechanics-phd-vacancy-in-lund-sweden

مهلت ثبت نام : 15 دسامبر 2021

whatsapp