فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : فارماکولوژی
گرایش : پزشکی
نام دانشگاه : Kentucky کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن پست داک فارماکولوژی

📌 دانشگاه Kentucky آمریکا

📌راه ارتباطی:

https://www.linkedin.com/posts/notesbard_19-postdoctoral-fellowships-at-university-activity-6939617433611636738-iVoL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

پوزشین دکتری
رشته : تغذیه
گرایش : پزشکی
نام دانشگاه : British Columbia کشور : کانادا
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن پست داک تغذیه

📌 دانشگاه British Columbia کانادا

📌راه ارتباطی:

https://www.linkedin.com/posts/notesbard_19-postdoctoral-fellowships-at-university-activity-6940094571322241024-D2R8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

پوزیشن دکتری
رشته : مهندسی عمران و مکانیک
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : دانشگاه تویٔنته هلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترای مهندسی عمران و مکانیک

📌 دانشگاه تویٔنته هلند

📌مهلت: ۵ جون ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://utwentecareers.nl/en/vacancies/558/phd-candidate-position-scaling-friction-from-single-grain-to-aggregate-grain-fault-gouge-contacts/

پوزیشن دکتری
رشته : اقتصاد
گرایش : علوم انسانی
نام دانشگاه : دانشگاه SDU دانمارک کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌پوزیشن دکترای اقتصاد

📌دانشگاه SDU دانمارک

📌مهلت: ۹ جون ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1187325

پوزیشن دکتری
رشته : علوم غذایی و بیوشیمی
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : دانشگاه University College Cork ایرلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری علوم غذایی و بیوشیمی

📌مهلت: 31 می 2022

📌 دانشگاه University College Cork ایرلند

📌راه ارتباطی:

https://t.co/NyJHs8WRGe


پوزیشن پسا دکتری
رشته : مهندسی برق
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : دانشگاه KTH کشور : سوئد
مقطع : پسی دکتری

📌پوزیشن پست داک مهندسی برق( قدرت)

📌دانشگاه KTH سوئد

📌مهلت:۳۱ می ۲۰۲۲

📌 راه ارتباطی:

https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:505627/type:job/where:4/apply:1


whatsapp