فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : منابع غذایی
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : Copenhagen دانمارک کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری منابع غذایی

📌 دانشگاه Copenhagen دانمارک

📌مهلت: ۱۹ آوریل ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

/https://notesbard.com/24-funded-phd-programs-at-copenhagen-university

پوزشین دکتری
رشته : علوم دارویی
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : KU Leuven بلژیک کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌پوزیشن دکترا در علوم دارویی

📌دانشگاه KU Leuven بلژیک

📌مهلت: ۲۲ آوریل ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60102765%3Fhl=en&lang=en

پوزیشن کارشناسی ارشد
رشته : تاریخ
گرایش : علوم انسانی
نام دانشگاه : ساینس پو کشور : فرانسه
مقطع : کارشناسی ارشد

📌 پوزیشن ارشد تاریخ

📌 دانشگاه ساینس پو فرانسه

📌اطلاعات بیشتر:

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/master-s-history

پوزشین دکتری
رشته : شیمی
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : موسسه تخصصی شیمی کاتالونیا دانشگاه بارسلونا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترای شیمی

📌موسسه تخصصی شیمی کاتالونیا دانشگاه بارسلونا

📌مهلت: ۱۵ مارس ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://t.co/nh22d9s2zQ

پوزشین دکتری
رشته : بیولوژی سرطان
گرایش : پیرا پزشکی
نام دانشگاه : ورتسبورگ آلمان کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌پوزیشن دکترا بیولوژی سرطان

📌دانشگاه ورتسبورگ آلمان

📌مهلت: ۱۵ مارس ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

/https://www.med.uni-wuerzburg.de/msnz/jobs/phd-student-position-kretzschmar-group


پوزشین دکتری
رشته : علوم کامپیوتر
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : زوریخ سوییس کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری علوم کامپیوتر

📌 دانشگاه زوریخ سوییس

📌مهلت: ۱۵ مارس ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://t.co/xM2vhkS5qK

whatsapp