فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : هوش مصنوعی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : آنتروپ بلژیک کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترا و پست داک کامپیوتر،هوش مصنوعی،الکترونیک،فیزیک

📌 دانشگاه آنتروپ بلژیک

📌راه ارتباطی:

https://jobs.idlab.uantwerpen.be/o/phdpostdoc-vacancy-on-lowlatency-communication-for-intelligent-swarms

پوزشین دکتری
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : تگزاس آمریکا کشور : سایر
مقطع : دکتری
پوزشین دکتری
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : چالمرز کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی،فیزیک،ریاضی

📌 دانشگاه چالمرز سوئد

📌مهلت: ۱۱ فوریه ۲۰۲۲

📌 راه ارتباطی:

https://www.chalmers.se/en/about-chalmers/Working-at-Chalmers/Vacancies/Pages/default.aspx?rmpage=job&rmjob=10105


پوزشین دکتری
رشته : Analytical Chemistry
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : صنعتی مونیخ آلمان کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترا Analytical Chemistry

📌 دانشگاه صنعتی مونیخ آلمان

📌مهلت: ۱۳ فوریه ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://portal.mytum.de/jobs/wissenschaftler/NewsArticle_20220114_110648

پوزشین دکتری
رشته : زمین شناسی
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : کوئینز کانادا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری زمین شناسی

📌 دانشگاه کوئینز کانادا

📌مهلت:۲۴ ژانویه ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

/https://geomet.engineering.queensu.ca/prospective-students


پوزشین دکتری
رشته : زیست شناسی مولکولی
گرایش : پیرا پزشکی
نام دانشگاه : اوترخت هلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکترا زیست شناسی مولکولی

📌 دانشگاه اوترخت هلند

📌مهلت:۳۱ ژانویه ۲۰۲۲

📌راه ارتباطی:

https://www.uu.nl/en/organisation/working-at-utrecht-university/jobs/phd-position-in-plant-development-and-molecular-biology-10-fte


whatsapp