فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : Computer Engineering
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : uppsala کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری Computer Engineering, Computer Science

📌 دانشگاه uppsala سوئد

📌 راه ارتباطی:

/https://nviewscareer.com/job/2-phd-students-in-computer-systems-focusing-on-programmable-memory-systems

📌مهلت : ۱۵ ژانویه

پوزشین دکتری
رشته : فیزیک
گرایش : علوم پایه
نام دانشگاه : Case Western Reserve آمریکا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری فیزیک

📌 دانشگاه Case Western Reserve آمریکا

📌 راه ارتباطی:

/https://physics.case.edu/graduate-studies/apply-gradstudies

📌مهلت : ۱۵ ژانویه۲۰۲۲ 

پوزشین دکتری
رشته : Structural Engineering
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : chalmers کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری  Structural Engineering

📌 دانشگاه chalmers سوئد 

📌 راه ارتباطی:

#https://nviewscareer.com/job/phd-student-position-in-solid-mechanics-structural-mechanics-chalmers-sweden

📌مهلت : ۱۵ ژانویه۲۰۲۲ 


پوزشین دکتری
رشته : مهندسی پزشکی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : FAU آلمان کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری مهندسی پزشکی

📌 دانشگاه FAU آلمان 

📌 راه ارتباطی:

/https://anki.xyz


پوزشین دکتری
رشته : دکتری شیمی و مواد
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Glasgow اسکاتلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری شیمی و مواد

📌 دانشگاه Glasgow اسکاتلند

📌ایمیل استاد:

ross.forgan@glasgow.ac.uk

📌صفحه استاد:

http://www.chem.gla.ac.uk/staff/rosfor/rossforgan.html


پوزشین دکتری
رشته : مهندسی کشاورزی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Auburn آمریکا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری کشاورزی،‌محیط زیست

📌 دانشگاه Auburn آمریکا

📌ایمیل استاد:‌

📨 boritz@auborn.edu

whatsapp