فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : دکتری شیمی و مواد
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Glasgow اسکاتلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری شیمی و مواد

📌 دانشگاه Glasgow اسکاتلند

📌ایمیل استاد:

ross.forgan@glasgow.ac.uk

📌صفحه استاد:

http://www.chem.gla.ac.uk/staff/rosfor/rossforgan.html


پوزشین دکتری
رشته : مهندسی کشاورزی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Auburn آمریکا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری کشاورزی،‌محیط زیست

📌 دانشگاه Auburn آمریکا

📌ایمیل استاد:‌

📨 boritz@auborn.edu

پوزشین دکتری
رشته : مهندسی محیط زیست
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : New York آمریکا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری مهندسی محیط زیست

📌 دانشگاه ایالتی New York آمریکا

پوزشین دکتری
رشته : مهندسی مواد
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Flinders استرالیا کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری مهندسی مواد

📌 دانشگاه Flinders استرالیا

📌مهلت: ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱

📌 راه ارتباطی:

https://www.flinders.edu.au/scholarships-system/index.cfm/scholarships/display/b01f41a


پوزشین دکتری
رشته : Electrical
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : chalmers کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری  Electrical

📌 دانشگاه chalmers سوئد

📌 راه ارتباطی

https://nviewscareer.com/job/phd-students-in-quantum-nanophotonics-chalmers-sweden-2022

📌مهلت :۱ ژانویه ۲۰۲۲

پوزشین دکتری
رشته : شیمی، علوم مواد و نانو تکنولوژی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : NTNU نروژ کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری شیمی، علوم مواد و نانو تکنولوژی 

📌 دانشگاه NTNU نروژ

📌 راه ارتباطی:

/https://nviewscareer.com/job/phd-position-in-chemistry-materials-science-nanotechnology-ntnu-norway-dec-2021

📌ددلاین: ۱ ژانویه ۲۰۲۲ 

whatsapp