فرصت های تحصیلی

پوزشین دکتری
رشته : Electrical
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : chalmers کشور : سوئد
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری  Electrical

📌 دانشگاه chalmers سوئد

📌 راه ارتباطی

https://nviewscareer.com/job/phd-students-in-quantum-nanophotonics-chalmers-sweden-2022

📌مهلت :۱ ژانویه ۲۰۲۲

پوزشین دکتری
رشته : شیمی، علوم مواد و نانو تکنولوژی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : NTNU نروژ کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری شیمی، علوم مواد و نانو تکنولوژی 

📌 دانشگاه NTNU نروژ

📌 راه ارتباطی:

/https://nviewscareer.com/job/phd-position-in-chemistry-materials-science-nanotechnology-ntnu-norway-dec-2021

📌ددلاین: ۱ ژانویه ۲۰۲۲ 

پوزشین دکتری
رشته : بیولوژی
گرایش : پیرا پزشکی
نام دانشگاه : FAD آلمان کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری بیولوژی، بیوتکنولوژی، ایمونولوژی، پزشکی

📌 دانشگاه FAD آلمان

📌ددلاین: ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱

📌 راه ارتباطی:

https://karriere.uk-erlangen.de/Vacancies/2577/Description/1


پوزشین دکتری
رشته : مهندسی برق
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : UCD ایرلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری مهندسی برق

📌 دانشگاه UCD ایرلند


پوزشین دکتری
رشته : Microfluidics
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : twente هلند کشور : سایر
مقطع : دکتری

📌 پوزیشن دکتری Chemistry, Materials Science, Microfluidics, Physics, Polymer Chemistry

📌 دانشگاه twente هلند

📌 راه ارتباطی:

/https://nviewscareer.com/job/materials-science-printing-thermal-interface-materials-phd-vacancy-in-uni-of-twente-netherlands

📌مهلت : ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ 

پوزیشن کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی شیمی
گرایش : فنی مهندسی
نام دانشگاه : Calgary کانادا کشور : سایر
مقطع : کارشناسی ارشد

📌 پوزیشن ارشد و دکتری مهندسی پزشکی و مهندسی شیمی 

📌 دانشگاه Calgary کانادا

📌 صفحه استاد:

https://profiles.ucalgary.ca/maryam-badv


whatsapp